Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych

Processing of animal raw materials

2019L

Kod przedmiotu1102N2-ZARPRSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńOrganizacja i funkcjonowanie zakładu przetwórstwa mięsa i mleka. Wybrane zagadnienia z zakresu technologii przetwórstwa mięsa, ubocznych artykułów rzeźnych i mleka. Systemy sterowania wykorzystywane w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego o gwarantowanej jakości.
Opis wykładówRys historyczny i struktura organizacyjna zakładów przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. Zagrożenia zdrowotne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Metody utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dodatki stosowane w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu ogólnej technologii produkcji głównych grup produktów mięsnych i mlecznych oraz zagospodarowania surowców ubocznych. Wykazanie związku między jakością surowca i przebiegiem procesów jednostkowych a jakością produktu. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzania wiedzy z zakresu przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego.
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. , Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie , Państw. Wyd. Roln. Leśn., Warszawa, 2004, s. 345-398 2) Litwińczuk Z., Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa , Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa , 2012, s. 41-86 3) Olszewski A. , Technologia przetwórstwa mięsa, Wydawnictwo Nauk.-Techn., Warszawa, 2002, s. 46-77 4) Ziajka S, Mleczarstwo , t. 1, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2005, s. 277-232
Literatura uzupełniająca1) Gruda Z., Postolski J., wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, Zamrażanie żywności , 1999r., tom , 138-282s. 2) Czerniawski B., Michniewicz J., wyd. Agro Food Technology sp. z. o. o., Czeladź , Opakowania Żywności , 1998r., tom , 852-863s.
Uwagi