Ekonomika rynku produktów zwierzęcych

Ekonomika rynku produktów zwierzęcych

2022Z

Kod przedmiotu02N2-ERPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mruk H. (red.)., Analiza rynku, PWN, 2006 2) Tomek W., Robinson K, Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi