Genetyka molekularna w hodowli zwierząt

Molecular genetics in animal breeding

2021L

Kod przedmiotu02N2-GMWHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe odkrycia genetyki molekularnej. Ewolucja poglądów na strukturę i funkcję genu Elementy ekspresji i regulacji ekspresji genów. Klasyfikacja oraz istotność mutacji. Obligatoryjne testy genetyczne u zwierząt gospodarskich. Zastosowanie markerów DNA w kontroli pochodzenia u zwierząt. Koncepcja transgenezy i schemat uzyskiwania zwierząt klonowanych.,ĆWICZENIA:Źródła DNA pozyskiwanego do badań genetycznych. Izolacja DNA genomowego – ocena jego ilości i jakości. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Analiza struktury wybranych genów pod względem wykrywania ich mutacji. Zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR). Etapy testu diagnostycznego PCR-RFLP na przykładzie genu kappa-kazeiny (CASK) u bydła i RYRI u świń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K.M., Świtoński M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia realizowane w grupach do 16 osób.