Informacja patentowa

Patent Information

2022Z

Kod przedmiotu02N2-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze., Warszawa, 2008 2) Załucki M. , Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R. , Prawo autorskie. ., Warszawa, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Komentarz do prawa wynalazczego., PARK,Bielsko-Biała, 1995 5) Golat R. , Prawo autorskie i prawa pokrewne. , Warszawa, 2006 6) Barta J, Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. , t. 8, Wolters Kluwer Polska, 2019 7) Nowikowska M., Rutkowska-Sowa M., Sieńczyło- Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej. , Kluwer W.,, Prawo Europejskie. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejski, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi