Komputerowe programy zarządzania stadem

Herd Management Software

2021L

Kod przedmiotu02N2-KOMPZS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szlachta J., Komputerowe systemy zarządzania stadem krów. , t. 2 (77), Inżynieria Rolnicza, 2006, s. 17-33
Literatura uzupełniająca
Uwagi