MODUŁ B lub MODUŁ D lub MODUŁ T

Modul B or D or T

2021L

Kod przedmiotu02N2-MBDT
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi