Metody badań na zwierzętach

Methods in animal experimentation

2022Z

Kod przedmiotu02N2-MBZ16
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi