Praca dyplomowa - magisterska

Master's Thesis

2022L

Kod przedmiotu02N2-MK-PRACDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPiśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej
Literatura uzupełniająca
Uwagi