Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego

Trade in animals and products of animal origin

2021L

Kod przedmiotu02N2-OZIPPZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe formy zachowań zwierząt. Fizjologia stresu i jego wpływ na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Metody oszałamiania i uboju zwierząt rzeźnych. Organizacja rynku produktów pochodzenia zwierzęcego. Obrót i handel produktami pochodzenia zwierzęcego poprzez giełdy towarowe.,ĆWICZENIA:Przygotowanie zwierząt rzeźnych do sprzedaży. Pojęcie dobrostanu zwierząt i sposoby jego oceny.Transport zwierząt w świetle aktualnych wymogów prawa. Zasady skupu zwierząt rzeźnych i klasyfikacja handlowa tusz.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kortz J., Ocena surowców rzeźnych, ART, Szczecin, 1999, s. 7-24 2) Litwińczuk Z., Surowce zwierzęce. Ocena i wykorzystanie , PWRiL, Warszawa, 2004, s. 259-270 3) Prost E., Zwierzęta rzeźne i mięso - ocena i higiena , Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2006, s. 4-157
Literatura uzupełniająca
Uwagi