Praktyka

Practical Training

2022Z

Kod przedmiotu02N2-PRAKT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Miciński J. (red.), Miciński J. (red.)., 2010r., "Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności.", wyd. UWM Olsztyn.., t. I, UWM w Olsztynie, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi