Seminaria dyplomowe II

2022L

Kod przedmiotu02N2-SEMDII16
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, Piśmiennictwo zgromadzone i wykorzystane w pracy magisterskiej, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi