Statystyka matematyczna

2021L

Kod przedmiotu02N2-STAM16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:Praktyczne poznanie metody analizy, struktury i dynamiki zjawisk masowych. Miary współzależności cech. Wnioskowanie statystyczne, parametryczne test statystyczne (t-Studenta). Zajęcia przy komputerze.,
Opis wykładówCharakterystyka metod i organizacji badań statystycznych. Statystyczne metody analizy struktury zjawisk masowych. Opisowe charakterystyki rozkładu zmiennej losowej. Miary centralnego skupienia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Zmienne losowe i ich rozkłady. Analiza dynamiki przebiegu zjawiska przyrodniczego (mechaniczna i analityczna). Teoria współzależności cech. Hipotezy i ich rodzaje. Analiza wariancji,ĆWICZENIA:Szczegółowe i praktyczne poznanie metod analizy, struktury i dynamiki zjawisk masowych. Współzależność między cechami. Analiza wariancji. Praca studentów z zestawami wymagającymi logicznego myślenia, sprawdzającym i utrwalającym treści z wykładów i literatury z zakresu statystyki.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią oraz metodami oceny zjawisk i masowych i nauczenie logicznej interpretacji procesów zachodzących w przyrodzie.
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., Puzio-Idźkowska Z, Załuska D.,, , Statystyka dla przyrodników, UWM Olsztyn, 2003 2) Łomicki A., , Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca1) Jóźwiak J., Podgórski J., , Statystyka od podstaw, PWN Warszawa, 1997 2) Sobczyk H., , Statystyka, PWN Warszawa, 2001
Uwagi