Technologie produkcji pasz

2021L

Kod przedmiotu02N2-TPP16
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grochowicz J., Technologia produkcji mieszanek paszowych, PWRiL, 1996 2) Jamroz D, Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, t. T. 1,2,3., PWN, 2001 3) Mroczko L., Bilansowanie i optymalizacja receptur paszowych ver. 3,0, Usługi informatyczne Leszek Mroczko, 2010, s. 1-142
Literatura uzupełniająca
Uwagi