Wybrane działy produkcji zwierzęcej

Animal production – selected branches

2021L

Kod przedmiotu02N2-WDPZ
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówreści kształcenia przedmiotu zawierają aktualną problematykę dotyczącą hodowli: owiec, kóz, zwierząt futerkowych, pszczół oraz koni. ,ĆWICZENIA:Uzyskanie kompendium wiedzy dotyczącej hodowli: owiec, koni, pszczół oraz zwierząt futerkowych. Poznanie metod oceny poszczególnych gatunków z uwzględnieniem ich roli, specyfiki i znaczenia w kontekście współczesnych trendów występujących w produkcji zwierzęcej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi