Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych

Informatics Tools for Scientific Research

2022L

Kod przedmiotu02N2-WIWBN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Praca zbiorowa, Społeczeństwo informacyjne w Polsce., Głowny Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010 2) Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.,, Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania, WAP, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi