Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych

Processing of animal raw materials

2021L

Kod przedmiotu02N2-ZARPRSZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówys historyczny i struktura organizacyjna zakładów przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego. Zagrożenia zdrowotne w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Metody utrwalania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dodatki stosowane w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego.,ĆWICZENIA:Organizacja i funkcjonowanie zakładu przetwórstwa mięsa i mleka. Wybrane zagadnienia z zakresu technologii przetwórstwa mięsa, ubocznych artykułów rzeźnych i mleka. Systemy sterowania wykorzystywane w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego o gwarantowanej jakości.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z. , Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie , Państw. Wyd. Roln. Leśn., Warszawa, 2004, s. 345-398 2) Litwińczuk Z., Towaroznawstwo surowców i produktów zwierzęcych z podstawami przetwórstwa , Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa , 2012, s. 41-86 3) Olszewski A. , Technologia przetwórstwa mięsa, Wydawnictwo Nauk.-Techn., Warszawa, 2002, s. 46-77 4) Ziajka S, Mleczarstwo , t. 1, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2005, s. 277-232
Literatura uzupełniająca
Uwagi