Zastosowanie markerów genetycznych w hodowli zwierząt

Application of genetic markers in animal breeding

2022Z

Kod przedmiotu02N2-ZMGWHZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Charon K., Świtoński M., Genetyka i genomika zwierząt, Wyd. PWN, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi