Anatomia zwierząt

Animal anatomy

2021L

Kod przedmiotu02S1O-ANATOZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneWiedza z zakresu zoologii ssaków ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu anatomii i histologii.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówOgólna budowa kośćca i różnice gatunkowe; syndesmologia ogólna i wybrane zagadnienia dotyczące połączeń kości; budowa ośrodkowego układu nerwowego; nerw rdzeniowy i autonomiczny układ nerwowy; budowa kopyta, budowa jamy nosowej, ustnej, gardła, krtani; ogólne zagadnienia dotyczące nerwów czaszkowych; narządy zmysłów – oko i ucho; organizacja narządów jamy piersiowej, opłucna, śródpiersie, serce, krążenie płodowe; organizacja narządów jamy brzusznej, otrzewna; wątroba, trzustka; układ pokarmowy świni, przeżuwaczy, konia; anatomiczna organizacja narządów jamy miednicznej; budowa układu moczowego; układ rozrodczy żeński i męski; budowa łożyska ,ĆWICZENIA:Szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty, zasadnicze grupy mięśniowe, budowa narządów jamy piersiowej – gotowe preparaty; narządy jamy brzusznej i miednicznej świni, przeżuwaczy i konia – gotowe preparaty; analiza preparatów narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty, zasadnicze grupy mięśniowe, budowa narządów jamy piersiowej – gotowe preparaty; narządy jamy brzusznej i miednicznej świni, przeżuwaczy i konia – gotowe preparaty; analiza preparatów narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Szczegółowa budowa kości z uwzględnieniem różnic gatunkowych; połączenia kości w oparciu o gotowe preparaty, zasadnicze grupy mięśniowe, budowa narządów jamy piersiowej – gotowe preparaty; narządy jamy brzusznej i miednicznej świni, przeżuwaczy i konia – gotowe preparaty; analiza preparatów narządów układu moczowego oraz rozrodczego żeńskiego i męskiego.
Cel kształceniaPoznanie specyfiki anatomii oraz spójnego funkcjonowania narządów i układów: ruchu, krążenia, oddechowego, pokarmowego, wydalniczego i rozrodczego świń, przeżuwaczy i koni
Literatura podstawowa1) Janowicz K, Zarys Anatomii Zwierząt., Wydawnictwo ART, 1999 2) Krysiak K, Anatomia zwierząt domowych., t. 1 i2, PWN, 1998 3) König H.E, Anatomia zwierząt domowych., Galaktyka, 2006 4) Popesko P, Atlas anatomii topograficznej, PWRiL, 1989
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia powinny być prowadzone w małych grupach nieprzekraczających 10 osób