Botanika i fizjologia roślin

Botanics and plant physiology

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-BOTIFR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówtruktura i organizacja komórki roślinnej. Budowa i charakterystyka jej składników. Materiały zapasowe. Fotosynteza – jej chemizm i znaczenie. Proces oddychania i uwalniania energii. Gospodarka wodna i mineralna. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych oraz ich znaczenie biologiczne i gospodarcze. Organy wegetatywne roślin nasiennych: korzeń, łodyga, liść – ich budowa, funkcje i modyfikacje. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin. Wybrane zagadnienia z systematyki roślin; charakterystyka niektórych rodzin z klasy jedno- i dwuliściennych,ĆWICZENIA:Struktura, organizacja i funkcjonowanie komórki roślinnej. Główne procesy fizjologiczne roślin. Gospodarka wodna i mineralna. Materiały zapasowe w komórce roślinnej. Przegląd tkanek roślinnych. Morfologia, anatomia i modyfikacje organów wegetatywnych. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne roślin nasiennych. Podstawy i zasady systematyki roślin. Charakterystyka wybranych rodzin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Polakowski B., , Botanika, wyd. PWN, , 1994, s. 1-713 2) Szweykowska A.,Szweykowski J., Botanika, t.I. Morfologia, wyd. Nauk. PWN,, 2008, s. 1-334, 3) Szweykowska A., Szweykowski J.,, Botanika, t.II. Systematyka, wyd. Nauk. PWN, 2009, s. 1-636 4) Stachak A., , Botanika dla zootechników, wyd. PWN, 1984, s. 1-442 5) Hejnowicz Z.,, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, t.I. Organy wegetatywne, wyd. Nauk. PWN, 2002, s. 1-980 6) Czapiewska J., Kulikowska-Gulewska H.,, Wstęp do anatomii i morfologii roślin naczyniowych, wyd. UMK w Toruniu,, 1999, s. 1-251 7) Rutkowski L.,, Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, wyd. Nauk. PWN, 2004, s. 1-814 8) Kozłowska M.,, Fizjologia roślin, wyd. PWRiL, 2007, s. 1-544 9) Czerwiński W., , Fizjologia roślin, wyd. PWN, 1978, s. 1-604 10) Broda B., Mowszowicz J.,, Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych, wyd. Lekarskie PZWL, 2000, s. 1-936
Literatura uzupełniająca
Uwagiwskazana praca w małych grupach