Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry I

2021L

Kod przedmiotu02S1O-BZZE
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców , PWN , 2007 2) Malinowska A., Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek J., Zagadnienia biochemiczne w technologii produkcji zwierzęcej, ART w Olsztynie, 1984 4) Strzeżek J.,Wołos A., Ćwiczenia z biochemii, UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi