Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry

2022Z

Kod przedmiotu02S1O-BZZEII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi