Chów i hodowla drobiu

Poultry Breeding and Farming

2023Z

Kod przedmiotu02S1O-CHIHD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi