Chów i hodowla koni

Horse Keeping and Breeding

2022L

Kod przedmiotu02S1O-CHIHK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi