Chów i hodowla owiec oraz kóz

Breeding and Raising Sheep and Goats

2023Z

Kod przedmiotu02S1O-CHIHOOK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi