Chów i hodowla trzody chlewnej I

Pig Breeding and Raising I

2023Z

Kod przedmiotu02S1O-CHIHTCHI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi