Chów i hodowla trzody chlewnej II

Pig Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02S1O-CHIHTCHII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi