Fizjologia zwierząt

Animal Physiology

2022L

Kod przedmiotu02S1O-FIZZW
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi