Genetyka zwierząt I

Animal Genetics I

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-GENZWI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńŹródła DNA pozyskiwanego do badań genetycznych. Izolacja DNA genomowego – ocena jego ilości i jakości. Elektroforeza DNA w żelu agarozowym. Analiza struktury wybranych genów pod względem wykrywania ich mutacji. Zasada łańcuchowej reakcji polimerazowej, (PCR). Etapy testu diagnostycznego PCR-RFLP na przykładzie genu kappa-kazeiny (CASK) u bydła i RYRI u świń. Gametogeneza. Morfologia i aberracje chromosomów.,
Opis wykładówarodziny i milowe odkrycia genetyki. Chemiczna struktura i funkcje kwasów nukleinowych. Struktura i definicja genu eukariotycznego. Mutacje sekwencji nukleotydowej i ich skutki dla funkcji kodowanego białka. Model replikacji DNA. Kod genetyczny. Przepływ informacji genetycznej w komórce. Regulacja ekspresji genu, alternatywny splicing. Przykłady mutacji punktowych o dużym efekcie fenotypowym. Metody wykrywania mutacji sekwencji nukleotydowych. Defekty genetyczne o znanym podłożu molekularnym. Chromosomy – kariotypy zwierząt gospodarskich. Mutacje chromosomowe, aberracje liczby i struktury chromosomów ludzi i zwierząt i ich fenotypowe efekty.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świtoński M., Charon K.M., "Genetyka i genomika zwierząt", PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagiliczba studentów w jednej grupie ćwiczeniowej nie więcej niż 12-14 osób