Seminaria inżynierskie

Undrgraduate seminars

2024Z

Kod przedmiotu02S1O-MK-SENINZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi