Ochrona środowiska

Environmental Sciences

2021L

Kod przedmiotu02S1O-OCHSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia i zakres badań ochrony środowiska i ekologii. Prawne aspekty ochrony środowiska. Formy i metody ochrony środowiska. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Odnawialne źródła energii. ,ĆWICZENIA:Miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym - katastrofy ekologiczne. Bioindykacja – praktyczne wykorzystanie tolerancji ekologicznej. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Alternatywne metody oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizmy żywe. Środowisko naturalne a turystyka. Monitoring i metody kontroli środowiska. Instytucje działające na rzecz ochrony środowiska.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi