Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt

Fundamentals of Biotechnology in Animal Reproduction

2023Z

Kod przedmiotu02S1O-PBRZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi