Produkcja roślinna

2022Z

Kod przedmiotu02S1O-PRODROS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kotecki A. (red.), Uprawa roślin., t. I, II, III, UP, Wrocław, 2020 2) Roszak W. (red.), Ogólna uprawa roli i roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń., PWN, Warszawa, 1997 3) Skrzypczak G., Blecharczyk A., Swędrzyński A., Podręczny atlas chwastów., Medix Plus, Poznań, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi