Pszczelarstwo

Apiculture

2022L

Kod przedmiotu02S1O-PSZCZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi