Podstawy techniki rolniczej

Fundamentals of Agricultural Technology

2021L

Kod przedmiotu02S1O-PTR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe wielkości fizyczne w technice. Prawidłowe przechowywanie ziarna zbóż. Budowa i użytkowanie magazynów zbożowych i paszowych. Rodzaje systemów wietrzenia ziarna. Urządzenia przemysłowych wytwórni pasz: Urządzenia do czyszczenia i rozdrabniania ziarna, suszarki, mieszarki, prasy brykietujące i granulatory. Zaopatrzenie gospodarstw w wodę - pompy i poidła. Budowa i zasada działania urządzenia hydroforowego. Systemy zadawania paszy i zapotrzebowanie na paszę poszczególnych gatunków. Systemy utrzymania i przestrzeń życiowa zwierząt inwentarskich. Systemy usuwania odchodów zwierząt inwentarskich. Systemy regulacji warunków środowiskowych. Wentylatory. Systemy dojenia. Automatyzacja i robotyzacja w budynkach inwentarskich. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Pomiar właściwości fizycznych materiałów sypkich. Wyznaczanie wydajności dozownika ślimakowego. Wyznaczanie wydajności oraz dokładności dozowania dozownika porcjowego. Wyznaczanie zapotrzebowania gospodarstw o produkcji zwierzęcej na wodę, oraz dobór urządzenia hydroforowego. Charakterystyka pompy odśrodkowej. Rozdział pneumatyczny pasz treściwych. Suszenie pasz treściwych. Badanie dojarki mechanicznej. Wentylacja i ogrzewanie budynków inwentarskich. Wyznaczanie parametrów wybranych urządzeń transportu wewnętrznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Katewicz, W. Ptasznik, Przewodnik do ćwiczeń z mechanizacji produkcji zwierzęcej, ZGART w Olsztynie, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi