Systemy sterowania jakością

Quality Control Systems

2022Z

Kod przedmiotu02S1O-SSJ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i rola jakości. Systemy zapewnienia jakości i zarządzania jakością, normalizacja i certyfikacja tych systemów. Normy ISO. Podstawowe zasady TQM. Nagrody jakości.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy z zakresu systemowego podejścia do zapewnienia i zarządzania jakością, planowania, wdrażania i utrzymania systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Literatura podstawowa1) Kijowski J., Sikora T., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, PWN, 2003 2) Krzemień E.,, Zintegrowane zarządzanie, PWN, 2004 3) Szkoda J.,, Sterowanie jakością procesów produkcyjnych, Wyd. UWM, Olsztyn, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi