Technologia informacyjna

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy matematyki z zakresu szkoły średniej, wiedza zootechniczna.
Wymagania wstępneZnajomość podstaw algebry.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWstęp do informatyki, historia komputerów, elementy składowe komputera, kierunki rozwoju informatyki. Podstawy bez danych. Modele związków encji, model relacyjny, podstawowe elementy Microsoft Office Access – tabele, kwerendy, formularze.,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:Użytkowanie komputerów i podstawowe pojęcia związane z techniką informacyjną. Usługi w sieciach informat6ycznych (Internet i poczta elektroniczna). Zasady pracy w edytorze tekstu organizacja teksu i obiektów osadzonych w tekście. Zasady pracy w długim dokumentem – przygotowanie do napisania pracy inżynierskiej. Zasady tworzenia tabel w arkuszu kalkulacyjnym. Odwołanie względne i bezwzględne, wpisywanie formuł, funkcje matematyczne. Sposoby prezentacji danych. Zasady tworzenia i wykonywania prezentacji.
Cel kształceniaNabycie umiejętności posługiwania się współczesną informacją zgadnie ze standardami. Przygotowanie do napisania pracy inżynierskiej przy użyciu dostępnych programów komputerowych. poznanie zastosowań techniki informacyjne w przyszłej pracy zawodowej. Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kopertowska M., Sikorski W., , Przetwarzanie tekstu, PWN Warszawa, 2006 2) Kopertowska M., Sikorski W., , Arkusze kalkulacyjne, PWN Warszawa, 2005 3) Wrotek Witold, Informatyka Europejczyka. , Technologie , Helion Edukacja, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi