Zoologia

Zoology

2021Z

Kod przedmiotu02S1O-ZOOLO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówystematyka zwierząt i nomenklatura zoologiczna, cechy uwzględniane przy klasyfikacji zwierząt. Przedstawienie różnorodności pierwotniaków i zwierząt (gąbki, parzydełkowce, płazińce, nicienie, mięczaki, pierścienice, stawonogi, strunowce). Morfologia funkcjonalna wybranych grup zwierząt bezkręgowych i kręgowych. Funkcjonowanie w środowisku. Znaczenie zwierząt w przyrodzie i dla gospodarki człowieka. Wpływ człowieka na rozmieszczenie i występowanie zwierząt. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Budowa mikroskopu świetlnego i stereoskopowego, technika mikroskopowania. Omówienie cykli rozwojowych wybranych przedstawicieli pierwotniaków chorobotwórczych. Budowa wybranych przedstawicieli zwierząt jednokomórkowych wolno żyjących, symbiotycznych i pasożytniczych. Gąbki jako pierwsze zwierzęta wielokomórkowe. Poznanie cykli rozwojowych wybranych przedstawicieli typu Platyhelminthes i Nematoda pasożytujących u człowieka i zwierząt. Budowa skąposzczetów na przykładzie dżdżownicy ziemnej. Poznanie wybranych gatunków pierścienic (dżdżownic i pijawek). Budowa i różnorodność gatunkowa mięczaków. Gatunki hodowlane mięczaków. Cechy charakterystyczne gromad stawonogów. Zapoznanie się z budową wybranych przedstawicieli krajowych skorupiaków, pajęczaków i owadów, szczególnie tych ważnych dla człowieka (m. in. raki, kleszcze, owady pasożytnicze). Rozwój owadów (rodzaje przeobrażeń, larw i poczwarek). Morfologia funkcjonalna i różnorodność gatunkowa strunowców (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków). Preferencje ekologiczne i zasięgi występowania poszczególnych gatunków.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 1995 2) Hempel-Zawitkowska J., Zoologia dla uczelni rolniczych, PWN, 2006 3) Rajski A., Zoologia, PWN, 1983 4) Brylińska M., Ryby słodkowodne Polski, PWN, 2000 5) Szczerbowski J, Rybactwo śródlądowe, IRŚ, 1993 6) Diesener G., Reichholf J., Płazy i gady, GeoCente, 1997 7) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, PWN, 1972 8) Dobrowolski i in., Ptaki Europy, Elipsa, 1991 9) Serafiński W., Ssaki Polski , PZWSz, 1972 10) Jura Cz., Bezkręgowce - Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, PWN, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak