Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II

Animal Nutrition and Fodder Science II

2022L

Kod przedmiotu02S1O-ZZIPII
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi