Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II

Animal Biochemistry with Elements of Bioorganic Chemistry

2022Z

Kod przedmiotu02S1-BZZEII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minakowski, Weidner, Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Malinowska, Biochemia zwierząt, SGGW, 1997 3) Strzeżek , Zagadnienia biochemiczne w technologii produkcji zwierzęcej, ART Olsztyn, 1984 4) Strzeżek, Wołos, Ćwiczenia z biochemii, UWM w Olsztynie, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi