Chów i hodowla bydła I

Cattle Breeding and Raising I

2023Z

Kod przedmiotu02S1-CHIHBI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T., Hodowla i użytkowanie bydła, PWRiL, 2005 2) Pogorzelska i In., Chów i hodowla bydła (przewodnik do ćwiczeń), UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi