Chów i hodowla bydła II

Cattle Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02S1-CHIHBII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T., Hodowla i użytkowanie bydła, PWRiL, 2005 2) Pogorzelska i in., Chów i hodowla bydła (przewodnik do ćwiczeń), UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi