Chów i hodowla drobiu

Poultry Breeding and Farming

2023Z

Kod przedmiotu02S1-CHIHD
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jankowski Jan, Hodowla i użytkowanie drobiu, PWRiL Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi