Chów i hodowla koni

Horse Keeping and Breeding

2022L

Kod przedmiotu02S1-CHIHK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrzanowski S., Łojek A., Oleksiak S., Hodowla i użytkowanie koni, t. 1, Wyd. SGGW Warszawa, 2013 2) Łojek J., Łojek A. , Hodowla i użytkowanie koni, t. 2, Wyd. SGGW Warszawa, 2013 3) Janiszewska J., Cieśla A., Hodowla i użytkowanie koni z elementami hipoterapii, Wyd. Naukowe AR Szczecin, 2008 4) Kaproń M., Metody doskonalenia koni, Wyd. AR Lublin, 1999 5) Meyer H., Coenen M., Żywienie koni, PWRiL Warszawa, 2009 6) Pirkelmann H., Ahlswede L., Zeitler-Feicht M., Hodowla koni, organizacja stajni i żywienie, Wyd. RM Warszawa, 2010 7) Stachurska A., Identyfikacja koni, Wyd. AR Lublin, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi