Chów i hodowla trzody chlewnej II

Pig Breeding and Raising II

2023L

Kod przedmiotu02S1-CHIHTCHII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Grudniewska B. red., Hodowla i użytkowanie świń., ART Olsztyn, 1998 2) Grodzki H. red., Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich., SGGW Warszawa, 2005 3) Nawrocki L., Inżynierią produkcji świń., Politechnika Opolska, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi