Chów i hodowla zwierząt futerkowych

Fur-Bearing Animal Breeding and Farming

2022L

Kod przedmiotu02S1-CHIHZF
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cholewa R., Chów i hodowla zwierząt futerkowych, AR Poznań, 2000r 2) Kuźniewicz J., Filistowicz A., Chów i hodowla zwierząt futerkowych, AR Wrocław, 1999 3) Jarosz S., Hodowla zwierząt futerkowych, PWN Warszawa-Kraków, 1993 4) Gliński Z., Kostro K., Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób, PWN, Warszawa, 2002 5) Barabasz.B., Bielański P., Gugołek A., Kowalska D., Świątkiewicz S., Zoń A., Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe, IFiŻZ PAN Jabłonna, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi