Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Agricultural Chemistry Including Elements of Soil Science

2022L

Kod przedmiotu02S1-CHRZEG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, botanika
Wymagania wstępneznajomość podstawowego sprzętu i materiałów laboratoryjnych, umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, podstawy chemii
Opis ćwiczeńOznaczanie składu granulometrycznego gleb. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej i odczynu gleb oraz obliczanie dawek nawozów wapniowych. Oznaczanie magnezu przyswajalnego w glebie. Jakościowa analiza nawozów wapniowych i magnezowych. Oznaczanie azotu ogólnego w roślinie. Jakościowa analiza nawozów azotowych. Oznaczanie przyswajalnego fosforu w glebie. Jakościowa analiza nawozów fosforowych i potasowych. Nawozy wieloskładnikowe, zasady mieszania nawozów. Mikronawozy. Zadanie kontrolne z jakościowej analizy nawozów mineralnych. Zastosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych oraz oznaczanie azotu amonowego w oborniku. Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych w zmianowaniu. Ćwiczenia terenowe – wyjazd do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie. Zaliczenie ćwiczeń.
Opis wykładówGeneza gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze. Morfologia gleb (budowa profilu glebowego). Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Zasobność, żyzność i urodzajność gleb. Historia nawożenia. Prawa plonowania. Nawozy wapniowe, magnezowe, azotowe, fosforowe, potasowe, wieloskładnikowe i mikronawozy. Nawozy naturalne i organiczne. Podstawy żywienia roślin. Składniki mineralne (makro- i mikroelementy) niezbędne w żywieniu roślin i zwierząt. Nawożenie roślin a jakość pasz przeznaczonych dla zwierząt.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu gleboznawstwa, historii nawożenia, praw żywienia roślin, rodzajów nawozów oraz zasad ich stosowania i przechowywania. Zdobycie praktycznej umiejętności interpretacji uzyskanych wyników analiz chemicznych gleb i roślin. Po ukończeniu przedmiotu student powinien zaplanować nawożenie w gospodarstwie z uwzględnieniem produkcji pasz.
Literatura podstawowa1) Chodań J., Zawartka L., Grzesiuk W., Czapla J., Koc., Chemia rolna z elementami gleboznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Zootechnicznego. , ART Olsztyn, 1995, s. 133 2) Fotyma M., Mercik S., Chemia rolna. , PWN Warszawa, 1995, s. 356 3) Mercik S., , Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne., SGGW Warszawa, 2004, s. 287 4) Zawadzki S., Podstawy gleboznawstawa. , PWRiL Warszawa, 2002, s. 180
Literatura uzupełniająca1) Filipek T., wyd. AR Lublin, Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne., 2006r., tom , 282s. 2) Grzebisz W, wyd. PWRiL Warszawa, Nawożenie roślin uprawnych 2. Nawozy i systemy nawożenia., 2009r., tom 2, 376s. 3) Zawadzki S., wyd. PWRiL Warszawa, Gleboznawstwo., 1999r., tom , 560s. 4) Grzebisz W., wyd. PWRiL Warszawa, Nawożenie roślin uprawnych. 1 Podstawy nawożenia., 2008r., tom 1, 428s. 5) Czuba R., wyd. Police, Nawożenie mineralne roślin uprawnych. , 1996r., tom , 413s.
Uwagizajęcia realizowane w grupach do18 osób