Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I

Animal Hygiene, Disease Prevention and Animal Welfare I

2023L

Kod przedmiotu02S1-HPDZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzański Z., Kołacz R., Przewodnik do ćwiczeń z zoohigieny, AR Wrocław, 1996 2) Kołacz R., Dobrzański Z., Higiena i dobrostan zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019 3) Kośla T., Ćwiczenia z higieny zwierząt, SGGW Warszawa, 2001 4) Kośla T., Metodyka badań z higieny zwierząt i prewencji weterynaryjnej, SGGW Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi