Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II

Animal Hygiene, Disease Prevention and Animal Welfare II

2024Z

Kod przedmiotu02S1-HPDZII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówProblemy dobrostanu zwierząt gospodarskich oraz kryteria i metody jego oceny. Charakterystyka cech stanu zdrowia i choroby. Przegląd stada. Epidemiologiczne uwarunkowania chorób zakaźnych i inwazyjnych zwierząt gospodarskich. Choroby zwalczane z urzędu. Podstawy odporności przeciwzakaźnej zwierząt gospodarskich. Immunoprofilaktyka w utrzymaniu zwierząt gospodarskich.,ĆWICZENIA:Prewencja, bioasekuracja i profilaktyka chorób zwierząt gospodarskich. Zasady bezpiecznego postępowania ze zwierzętami. Pielęgnacja zwierząt i pierwsza pomoc w schorzeniach skóry i narządów ruchu. Profilaktyka schorzeń metabolicznych, przewodu pokarmowego i gruczołu mlekowego. Zwierzęta gospodarskie jako źródło chorób odzwierzęcych. Asenizacja w środowisku zwierząt gospodarskich. Metody i środki odkażające. Szkodliwość gryzoni i insektów oraz metody ich zwalczania.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gliński Z., Kostro K., Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz, t. -, PWRiL Warszawa, 2011, s. - 2) Kołacz R., Dobrzański Z. (red.), Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, t. -, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław, 2019, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi-