Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt

Fundamentals of Biotechnology in Animal Reproduction

2023Z

Kod przedmiotu02S1-PBRZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morstin J., Reklewska B., Rozród zwierząt gospodarskich, SGGW, Warszawa, , 2001 2) Strzeżek J., Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, t. II, UWM w Olsztynie, 2007 3) Bielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków, 1997 4) Monkiewicz J., Rozród zwierząt gospodarskich, AR we Wrocławiu, 1995 5) Bielański W., Rozród zwierząt , PWRiL, Warszawa, 1979
Literatura uzupełniająca
Uwagi