Praca dyplomowa - inżynierska

Diploma thesis-enginees’s thesis

2024Z

Kod przedmiotu02S1-PDIN16
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, literatura wykorzystywana w pracy inżynierskiej , różne, różny
Literatura uzupełniająca
Uwagi